Adem


Praktijk voor ZijnsoriŽntatie van Jan de Korte te EmmenAdem is leven, adem is geest.
Adem is wind, inblazing, inspiratie.
Adem is altijd, adem is alles.ZijnsoriŽntatie is een manier om je leven te leven. Je eigen leven, op een wijze die past bij jouw eigen aard. Jouw eigen aard is je rijkdom, die je met je draagt vanaf je oorsprong. Die oorspronkelijke aard raakt vaak uit beeld, zozeer dat we gaan zoeken naar wie we zijn en denken dat te moeten worden. In dat zoeken leven we vanuit armoede in plaats vanuit onze rijkdom. ZijnsoriŽntatie zegt: adem in en uit, adem los, adem vrij.

Adem in en uit

Je wordt uitgenodigd je bewust te zijn van alles wat in je is. Een goede methode hiervoor is meditatie. Meditatie in beweging en meditatie al zittend. Het helpt je te zijn bij het moment, bij hoe het is, bij alles wat stroomt in en om je. Ook in andere werkvormen, zoals gesprek en visualisatie, beginnen we bij hoe het is, het uitgangspunt is dat daarin alle rijkdom besloten ligt, zich meldt en zich uit. In- en uitademen kun je zien als een symbolisch gebaar van bij jezelf zijn, als een beaming van wie je bent en wat in je leeft. In ZijnsgeoriŽnteerde begeleiding wordt je altijd eerst uitgenodigd om in en uit te ademen, om bij jezelf te zijn zoals je bent, zonder be- of veroordeling.

Adem los

We zijn gewend naar onszelf te kijken vanuit ons tekort. Meestal proberen we dat tekort aan te vullen of te verdoezelen. We vechten of vluchten en we bekijken de wereld en de mensen om ons heen vanuit het gezichtspunt of er iets voor ons te halen is. Als we denken dat ons tekort ergens opgevuld kan worden willen we daar zijn, zo niet dan vertrekken we. In ZijnsoriŽntatie leren we naar onszelf te kijken met een liefdevolle blik. Dat kunnen we wel, maar we durven het vaak niet. In ZijnsgeoriŽnteerde begeleiding oefenen we zo te kijken naar onszelf, om te wennen, om te proeven, om te gaan durven. Wie daarin meegaat, ervaart een zich los ademen, een nieuw zien van zichzelf en de ander.

Adem vrij

Gebruikelijk is dat we onze aandacht richten op dat wat problematisch is in ons leven. Onze veronderstelde tekorten, ons gemis en onvolkomenheid. Zo zetten we onszelf vaak klem. We komen er niet uit, omdat we ons zo aan onze eigen haren uit het moeras proberen te trekken. In ZijnsoriŽntatie zien we onze problemen als verwarde uitingen van eigen vrijheid en heelheid, van wie je echt bent. Daarom wordt er met een milde aandacht naar gekeken. Vaak levert dat wijsheid op en inzicht, geestelijke en fysieke energie en een nieuwe weg. In plaats van een leven dat bepaald wordt door je zogenaamde problemen ga je je eigen leven leiden. In een weten waar het je om gaat, wat je bezielt, wat er in je leeft, en dat ook leven, die weg ook gaan. Vrijheid, eenheid in je doen en laten, ontspannen, licht en bewust.ga naar:

Over ZijnsoriŽntatie

Informatie over begeleiding

Meer informatie